Home » Koffie-uur » Archief

2020

Door de corona-maatregelen is het historisch koffie-uur van 27 maart vervallen.

 

Op vrijdag 28 februari was Ineke Vrij onze gastspreker. Ze vertelde over wolbewerking door de eeuwen heen en liet ons zien hoe wol gekaard wordt, hoe een eenvoudige spinsteen werkt en uiteraard ook een spinnenwiel. Het was weer gezellig druk met 22 bezoekers, zodat de studieruimte weer lekker vol was.

 

Het eerste koffie-uur van 2020 was op 31 januari. Het was weer gezellig druk !


2019

-Tijdens het koffie-uur van vrijdag 29 november toonde Jos Rams een schenking van prehistorische vondsten. Deze lagen al lange tijd op zolder van het Kunstgilde en zijn nu aan de Historische Vereniging Leersum / Tijdlijn van Leersum geschonken. Waarvoor veel dank ! Tijdens het koffie-uur zijn de vondsten bekeken door de aanwezigen, waaronder de archeologen Peter Weterings en Jeffrey Bex. Waarschijnlijk zijn de voorwerpen niet in de Utrechtse Heuvelrug gevonden. 

-Op  vrijdag 25 oktober gaf Armand Mensingh een lezing over zijn (spirituele) reis van Nederlands Indië naar Leersum. Het was een druk bezochte bijeenkomst !

-Op vrijdag 27 september was er een gezellig archeologisch koffie uur in de studieruimte. 

-Op vrijdag 30 augustus hebben we een excursie georganiseerd en hebben we grafheuvels bezocht en onderzocht die bij de Hoogstraat in Leersum zijn gelegen. Onder leiding van de archeoloog Jeffrey Bex zijn we meer te weten gekomen over de achtergronden van deze grafheuvels. Er waren zo’n 20 mensen op deze (gratis) excursie afgekomen.

-Bij het koffie-uur van 28 juni was gastspreker Hans van Zwet van de Explosieven Opruimingsdienst aanwezig. Hij vertelde over het werk van de EOD en wat er zoal gevonden wordt aan munitie en explosieven uit de oorlogsjaren. Er waren zo'n 25 bezoekers. Het is vrij uniek dat de EOD dergelijke lezingen geeft. Tevens werd er bij deze gelegenheid afscheid genomen van de gemeente-archeoloog Annemarie Luksen-IJtsma. Zij heeft een baan aanvaard bij de Rijksarcheologische dienst en zal in augustus daar gaan werken. Zij heeft aan de wieg gestaan van de Tijdlijn van Leersum en zonder haar was het niet zo'n succes geworden. Daarom mocht zij een foto van haarzelf onthullen in de ere-galerij.

-Op 29 maart was vuursteendeskundige Pieter Dijkstra weer aanwezig om de meegebrachte stenen te determineren. Er weer weer volop gebruik gemaakt van deze gelegenheid.

-25 januari, 26 april en 31 mei waren gezellige en goed bezochte koffie-uurtjes. Bij het archeologisch koffie-uur van 22 februari kwamen helaas geen bezoekers.